Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

 

KONKURS OFERT na wyłączną realizację kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej podczas imprezy: Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.

KONKURS OFERT
na wyłączną realizację kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej
podczas imprezy:
Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie ogłasza konkurs ofert na wyłączną realizację
kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej w strefie wyłączności podczas imprezy „Dni Tarczyna” w dniu 30.06.2018 r.
Strefę wyłączności stanowić będzie wyznaczony teren w Tarczynie na Targowicy Miejskiej przy ul. Grójeckiej.
Oczekiwania wobec Oferenta / Wykonawcy:
Wykonawca na czas imprezy „Dni Tarczyna” powinien zabezpieczyć:
− urządzenia rekreacyjne  (zamki dmuchane, trampoliny, itp.,)

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności.

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do montażu i demontażu na własny koszt urządzeń
rozrywkowo – rekreacyjnych, zadbanie o estetykę, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferent/Wykonawca zapewni bezpieczną obsługę w/w urządzeń.
Oferent/Wykonawca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenia OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy lub kserokopie odpowiednich dokumentów (certyfikatów).
Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania imprezy.
Oferent/Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz spełnienia wymogów
higieniczno  – sanitarnych

Oferent/Wykonawca powinien posiadać własne agregaty prądotwórcze do zasilania urządzeń.


Oferta cenowa powinna zawierać:
- proponowana kwotę brutto za wynajem powierzchni pod Wesołe miasteczko,
- ilość i rodzaj urządzeń rozrywkowych (zamki dmuchane, trampoliny, itp.)

- Oferent, który zadeklaruje najlepsze warunki finansowo-organizacyjne zobowiązany będzie do podpisania umowy z Organizatorem oraz wpłacenia zadeklarowanej kwoty na jego konto  w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

Oferty należy składać na piśmie do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres Gminnego Ośrodka Kultury,
ul. J. Stępkowskiego 17. 05-555 Tarczyn

Informacja o przedmiocie i warunkach konkursu ofert: tel. (22) 71-57-962

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1062
Utworzono dnia: 05.04.2018
Dokument opublikował:
Izabela Traczyk

Historia publikacji

  • 05.04.2018 08:51, Izabela Traczyk
    Dodanie dokumentu: KONKURS OFERT na wyłączną realizację kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej podczas imprezy: Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.