Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

 

KONKURS OFERT na zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas imprezy Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.

Zapraszamy do składania oferty na ochronę i bezpieczeństwo imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas imprezy : „Dni Tarczyna 2018”.
– Ochrona realizowana będzie przez 2 pracowników ochrony w godz. 15.00 – 24.00 oraz dodatkowo przez 18 pracowników ochrony w godz. 17.00 – 24.00 zgodnie z Planem Ochrony i zakresem obowiązków określonych wspólnie przez Strony.

II. Terminy i miejsce organizacji imprez
Dni Tarczyna – 30.06 2018 roku, w godzinach od 15:00 do 24:00, targowisko miejskie, ul. Grójecka.

III. Zakres obowiązków oferenta:
Przygotowanie planu i zabezpieczenie terenu imprezy w czasie jej trwania.

IV Niezbędne elementy oferty:
Oferta musi zawierać:
– dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
– koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
– posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
– wykazanie się co najmniej pięcioma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,
– opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi - cena roboczogodziny jednego pracownika.

V Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Juliana Stępkowskiego 17) lub pocztą w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta na ochronę imprezy plenerowej organizowanej przez GOK 2018″.

VI Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury oraz pod numerem telefonu 22 71-57-962.
Sprawę prowadzi Alfred Kohn.

VII Sposób wyboru oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni na stronie www.gok-tarczyn.pl
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi.

 

Alfred Kohn
Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie

 

Załączniki:

Protokół - Dni Tarczyna 2018 - zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa

Utworzono dnia 30.05.2018, 13:19
Protokół - Dni Tarczyna 2018 - zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa

Informacje

Liczba wyświetleń: 1055
Utworzono dnia: 05.04.2018
Dokument opublikował:
Izabela Traczyk

Historia publikacji

  • 30.05.2018 13:19, Izabela Traczyk
    Dodanie załącznika: Protokół - Dni Tarczyna 2018 - zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa
  • 05.04.2018 08:55, Izabela Traczyk
    Edycja dokumentu: KONKURS OFERT na zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas imprezy Dni Tarczyna – dnia 30.06.2018 r.
  • 05.04.2018 08:54, Izabela Traczyk
    Dodanie dokumentu: KONKURS OFERT na zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas imprezy „Dni Tarczyna 2018”