Wybory 1989 r. – wystawa

Materiały wyborcze oraz plakaty zachęcające do głosowania na kandydatów „Solidarności” w wyborach w 1989 roku można zobaczyć w holu Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. J. Stępkowskiego 17.

 

Ekspozycja jest inicjatywą p. Andrzeja Pleskota, działacza „Solidarności” podziemnej, założyciela Komitetu Obywatelskiego w Grójcu, organizatora wolnych wyborów w 1989 roku. Do ciekawostek pokazanych na wystawie należy odręcznie sporządzony komunikat o powstaniu Komitetu Obywatelskiego w Grójcu. Oto jego treść:

 

„Dnia 18.V.1989 r. z inicjatywy Zbigniewa Bujaka, Macieja Ignatowskiego, Andrzeja Pleskota oraz „Międzyszkolnego Komitetu NSZZ „Solidarność” powstał Komitet Obywatelski „Solidarność” Ziemia Grójecka z siedzibą w Grójcu. Zadaniem Komitetu jest reprezentowanie niezależnych środowisk społecznych działających w naszym regionie, przedstawianie programów i opinii w dziedzinie społecznej, gospodarczej, oświaty, zdrowia, kultury i ochrony środowiska. Postanawiamy też dać pełne poparcie Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” przy Lechu Wałęsie oraz sami czynnie włączyć się do kampanii wyborczej. Działalność naszą prowadzić będziemy do czasu powstania innych organizacji społeczno-politycznych zdolnych przejąć zadania Komitetu lub w którym uznamy, że społeczeństwo odzyskało własną podmiotowość w państwie.”

 

Dzisiaj, po 25 latach od tamtych wydarzeń, postrzeganie zmian wiąże się z oceną sytuacji osobistej. Ci, którzy zyskali na transformacji, oceniają przeobrażenia, jakie nastąpiły w Polsce w ostatnim dwudziestopięcioleciu, wyraźnie lepiej niż osoby, które na tych przemianach straciły.

 

Niezależnie od oceny przemian, jakie nastąpiły po 89. roku należy się szacunek i uznanie dla osób, które w tamtym okresie dążyły (narażając często zdrowie a nawet życiu) do zmian ustrojowych w Polsce.

 

Alfred Kohn

 

17 maja 2014 |