Żywienie dzieci w wieku szkolnym – spotkanie z dietetykiem

Temat pierwszego jesiennego spotkania z dietetykiem to żywienie dzieci w wieku szkolnym. Omówimy podstawowe zasady żywienia dzieci w wieku szkolnym oraz rolę rodziców w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci.

Przedstawiamy realne zagrożenia wynikające ze złych wyborów żywieniowych, dokonywanych przez dzieci i rodziców. Stawimy czoła przeszkodom na drodze do stosowania zasad zdrowego żywienia, takim jak m.in: nachalna reklama produktów spożywczych skierowanych dla dzieci czy niechęć dziecka do spożywania warzyw i owoców.

Spotkanie poprowadzi Marcin Jasiński.

2 października 2017 |