Polityka prywatności

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
www.gok-tarczyn.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie oświadcza, że respektując prawo do prywatności i nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Odnośniki do innych stron 
Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.gok-tarczyn.pl. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie za treść docelowej strony www.

 

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis www.gok-tarczyn.pl i w jaki sposób je wykorzystuje? 

Adresy IP 
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.gok-tarczyn.pl

Mechanizm cookies
Serwis internetowy Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie www.gok-tarczyn.pl wykorzystuje cookies (więcej informacji na temat cookies na: http://wszystkoociasteczkach.pl/), aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie www.gok-tarczyn.pl

Kontakt 
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: gok@tarczyn.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności serwisu internetowego www.gok-tarczyn.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w serwisie www.gok-tarczyn.pl , wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

2 kwietnia 2013 |